PORTFOLIO: TOUR DE FRANCE: TDF1000_PORTFOLIO2019-29

2006 STAGE 10 / Cambo-les-Bains to Pau, France:  TeamEuskaltel's Iñigo Landaluze tries to bridge the gap to the breakaway on July 12, 2006.

2006 STAGE 10 / Cambo-les-Bains to Pau, France: Team 

Euskaltel's Iñigo Landaluze tries to bridge the gap to the breakaway on July 12, 2006.